Chính sách bảo mật

Tại OKIA, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

  • Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.
  • Chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

OKIA luôn nỗ lực phấn đấu cải thiện sức khỏe, cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những những sản phẩm mới phù hợp với con người, cuộc sống của bạn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều quan trọng và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Trân trọng cảm ơn .

to-top