Vincom Mega Mall Thảo Điền

Add: 161 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Mobile: 098 810 5577