Parkson Hùng Vương Plaza

Parkson Hùng Vương Plaza

Địa chỉ: 126 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1800555572
Mở cửa: 9:00 sáng đến 10:00 chiều
hnxem bản đồ