Parkson CT Plaza

Parkson CT Plaza

Địa chỉ: 60A Trường Sơn - Phường 2 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1800555572
Mở cửa: 9:00 sáng đến 10:00 chiều
hnxem bản đồ