Parkson CT Plaza

Add: 60A Trường Sơn - Phường 2 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

Mobile: 0971 954 205