MM Mega Market Hải Phòng

MM Mega Market Hải Phòng

Địa chỉ: 2A, Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 1800555572
Mở cửa: 9:00 chiều đến 10:00 chiều
hnxem bản đồ