MM Mega Market Hải Phòng

Add: 2A, Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Mobile: 0944 737 575