MM Mega Market Rạch Giá

Add: Đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tính Kiên Giang

Mobile: 090704 3661