Chính sách giao hàng

 1. Ghế massage eMonarch; Ghế massage eSupremo; Máy chạy eConquest X3
 • 0 km – dưới 200km : Miễn phí giao hàng.
 • 200 km – dưới 300 km :  thu phí  500,000 vnđ
 • Từ 300 km – dưới 400 km: thu phí 1,200,000 vnđ
 • Từ 400 km trở lên: thu phí 1,500,000 vnđ

 

 1. Ghế massage eOptima; ePrima; máy chạy eEscalade+; eEscalade; eCross.
 • 0 km – 100 km : Miễn phí giao hàng
 • Từ 100 km – dưới 200 km : thu phí 500,000 vnđ
 • Từ 200 km – dưới 300 km: thu phí 1,200,000 vnđ
 • Từ 300 km – dưới 400 km : thu phí  1,500,000 vnđ
 • Từ 400 km trở lên: thu phí  2,000,000 vnđ

 

 1. Bếp iPro; Máy rung eJazz; massage chân eShiatsu; eBike Pro.
 • Từ 0 km – dưới 50 km : Miễn phí giao hàng
 • Từ 50km trở lên : thu phí 300,000 vnđ

 

 1. Sản phẩm nhỏ trị giá từ 2,700,000 vnđ trở lên
 • Từ 0 km – dưới 30 km : miễn phí giao hàng
 • Từ 30 km trở lên : thu phí 300,000 vnđ