Dòng 8 Evis

Thông tin:

-  Tên sản phẩm: Máy massage cầm

tay eVis.

-Model: KWH 902
-Điện áp: 220 – 240 V
-Công suất: 25 W
-Thời gian bài tập: 20 phút