Dòng 8 esofa

     Thông tin:

-Tên sản phẩm: ghế massage kiểu

dáng sofa eSofa

- Model: KWH 904
- Nguồn điện: 100 – 240 V ~
- Công suất: 26 W