Dòng 8 Eslim+

   Thông tin:

- Tên sản phẩm: Đai giảm béo eSlim+

-Model: KWH 889
-Nguồn: DC 12V
-Công suất: 20W
-Thời gian bài tập: 10 phút