Dòng 8 Eshiatsu

Thông tin:

- Tên : máy massage chân eShiatsu

- Model: KWH 936

- Tên:  OKIA eShiatsu

- Điện áp định mức: 220V

- Công suất định tính: 60 W

- Thời gian sử dụng: 15 phút