Dòng 8 Erest

Thông tin:

-Tên : Gối thư giãn eRest
-Model: KWH 932