Dòng 7 eTransformer

Tên sản phẩm: OKIA eTransformer

Dòng điện: DC 24V

Công suất: 55W

Thời gian sử dụng: 15 phút