Dòng 7 eSupremo

“ Zero Gravity – Không trọng lực”

Là tư thế thoải mái nhất cho con người bởi nó được định hình khi chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ bắp và ít chịu sự tác động của môi trường ngoại cảnh nhất. Tạo sự thoải mái nhất trong quá trình massage.