dòng 7 eOptima

OKIA eOptima được thiết kế với đa dạng các tính năng, có thể mô phỏng động tác massage của con người như:

  • Xoa bóp
  • Bấm huyệt
  • Đấm
  • Véo
  • Ấn
  • Băm