Dòng 7 emonarch

Khu vực Massage túi khí vùng tay và mông.

Toàn bộ vùng mông và cánh tay sẽ được nắn bóp nhịp nhàng thông qua các túi khí rộng lớn của eMonarch.