Dòng 7 ebroom

Thông tin:

- Model: KWH 935

- Pin :  1200 mAh
- Thời gian sử dụng: 40 phút