Dòng 6 eTransformer

eTransformer có công năng massage như bàn tay của các chuyên viên đang áp dụng phương pháp massage đá nóng cho người sử dụng.