Dòng 6 Eprima

           Cảm biến vị định thông minh.

Giúp ghế massage ePrima tự động dò tìm huyệt đạo trước khi bắt đầu mát xa để đưa ra hình thức mát xa theo từng  kiểu dáng cơ thể và nhận dạng mát xa với độ mạnh lý tưởng.