Dòng 6 Emove pro

Chế độ hẹn giờ massage.

Việc cài đặt thời gian massage với thời hạn 15 phút giúp người sử dụng không massage quá lâu với sản phẩm. đây thời lượng tốt nhất cho một lần massage.