Dòng 6 econquestx3

eConquest X3 bề mặt băng chạy rộng rãi, chắc chắn cộng với công nghệ giảm chấn tạo cảm giác như chạy ngoài thực tế trên bề mặt đường.