Dòng 5 eMove Lite

Tên sản phẩm: OKIA eMove Lite

Dòng điện: 12V

Công suất: 48W

Thời gian sử dụng: 15 phút