Dòng 5 emonarch

Công nghệ Zero Gravity.

Tư thế này giúp cơ thể chịu lực hút của trái đất ở mức thấp nhất qua đó tạo sự thoải mái tối đa cho người sử dụng trong quá trình massage.