Dòng 5 eEscalade

Khi không luyện tập bạn thể gấp gọn lại di chuyển dễ dàng đến một vị trí khác để tiết kiệm không gian.