dòng 5 eCross

Màn hình LED thông minh hiển thị tốc độ (SPEED), thời gian (TIME), quãng đường (DISTANCE),  lượng calo (CALORIES), nhịp tim (PULSE). Không chỉ cho phép theo dõi tình trạng, màn hình thông minh của OKIA eCross còn cho phép người tập đặt các bài tập phù hợp  với mục tiêu từng người.