Dòng 5 eComfort

Bạn ngồi xe ô mệt mỏi ?

Với eComfort  sẽ giúp bạn massage thư giãn ngay trên chiếc ô của chính mình không cần phải điện lưới.