dòng 4 eOptima

Công nghệ tự động đo chiều cơ thể giúp nhận biết được thể trạng của từng người khi bắt đầu khởi động sản phẩm,  từ đó eOptima sẽ tự điều chỉnh các bài tập dựa trên thể trạng của người ngồi trên ghế ( cao, thấp khác nhau) sẽ có các bài tập khác nhau.