Dòng 4 eoppa

     Sản phẩm tiện ích sử dụng khắp thể như  một Chiếc ghế massage thu nhỏ.

      eOppa như đôi bàn tay uyển chuyển theo từng động tác trên vùng vai,gáy.vùng lưng hay vùng chân. Chế độnhiệt giúp sưởi âm vùng bụng