Dòng 4 emonarch

Tích hợp hệ thống cảm biến quang OPTO qua đó giúp eMonarch trong quá trình massage dò tìm chính xác vị trí các huyệt đạo.

Với công nghệ này sẽ giúp quá trình massage đạt hiệu quả tối ưu khi tác động sâu vào bên trong các huyệt trên cở thể. giúp cơ thể thực sự giải tỏa hết Stress, mệt mỏi…