Dòng 4 eEscalade

Băng tải chắc chắn cùng bề mặt rộng rãi, giúp người tập không cảm thấy khó khăn khi chạy trên máy.

Bạn chạy trên máy vẫn cảm giác vững chắc như đang chạy trên bề mặt đường.