Dòng 3 Neosystem

         Với thí nghiệm O-NMR chứng minh kích thước của phân tử nước qua máy NEOS sự liên kết tốt hơn các loại nước tinh khiết RO nước bình thường.

        Bằng phương pháp Kirlian khi chụp nước Pi chứng minh rằng nước qua máy NEOS sản sinh ra năng lượng