Dòng 3 ipro

        iPro Sử dụng chip điều khiển thông minh khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và kỹ thuật sôi mở rộng để giữ lại các chất dinh dưỡng tốt lành của tất cả các món ăn.

       Đây công nghệ nấu ăn không khói đảm bảo sức khỏe con  người trong cuộc sống phát triển. .