Dòng 3 Eslim+

Với đai quấn dài, bạn thể sử dụng eSlim+ để massage giảm béo tại nhiều vùng khác nhau trên cở thể: Vùng bụng, bắp chân, vai lưng, cánh tay