Dòng 3 Eprima

Phần túi khí vai được điều chỉnh nhịp nhàng, co bóp hợp lý giúp quá trình massage bằng túi khí đạt hiệu quả tốt nhất giống như đang được massage nắn bóp bằng đôi bàn tay con người.