dòng 3 eOptima

Với công nghệ Smart Sensor cảm ứng định vị thông minh eOptima sẽ tự dò tìm 27 huyệt đạo trên dọc sống lưng và định vị massage cũng như giúp  eOptima có khả năng đo chiều dài cơ thể thông minh và điều chỉnh bài massage phù hợp.