Dòng 3 emonarch

Áp dụng công nghệ hiện đại, eMonarch là chiếc ghế đầu tiên trên thị trường có thể điều khiển dễ dàng bằng smart phone hoặc tablet thông qua phần mềm ứng dụng có sẵn.