Dòng 3 eJazz

Vùng tập rộng lớn, đem đến nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.

10 phút với vùng đi bộ giúp đốt cháy 45-50 calories

10 phút với vùng chạy bộ sẽ đốt cháy 65-95 calories

10 phút với vùng chạy nhanh đốt cháy 105-135 calories