Dòng 2 ipro

      Bề mặt bếp từ iPro với hiệu quả nhiệt đạt tới 90%.

so với hiệu suất nhiệt của bếp cồn 48%, bếp gas 50%, nhiệt độ thể chuyển từ thấp đến cao rất nhanh chóng do đó tiết kiệm được thời gian năng lượng khi nấu  .

      Bề mặt hồng ngoại hiệu suất nhiệt cao tới trên 93%.