Dòng 2 eTransformer

Khả năng “ Biến hình” của eTransformer giúp nó có thể “đứng “ lên và “ ngồi” xuống một cách dễ dàng tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng.