Dòng 2 eMove Lite

Với những khách hàng có nhu cầu sử dụng máy massage trong nhiều hoàn cảnh và vị trí khác nhau, eMove Lite chính xác là sự lựa chọn hợp lý.