Dòng 2 Emonarch

Thiết kế tiết kiệm không gian sử dụng.

eMonarch dễ dàng tịnh tiến và thu lại khi không sử dụng trong khoảng cách 30cm.

Là bước phát triển dài trong ngành công nghiệp ghế massage.