dòng 2 eLove

Công nghệ đường cong hình dáng SL được phát triển dựa trên nghiên cứu về cơ thể con người. Quỹ đạo massage của eLove được cải tiến theo đường cong SL với tổng chiều dài 100cm.