Dòng 11 emonarch

 Con lăn hình chữ  “ L”

Vùng massage trải dài với con lăn massage hình chữ “ L” . Giúp con lăn massage chạy dọc sống lưng đến vùng mông của cơ thể, tạo hiệu quả tối ưu trong quá trình massage.