Dòng 10 emonarch

Liệu pháp nhiệt

eMonarch là một trong những ghế massage đầu tiên sử dụng công nghệ massage nhiệt, với liệu pháp nhiệt này sẽ giúp cải thiện tối đã khả năng tuần hoàn và giảm béo hiệu quả