Dòng 1 Neosystem

           Tầm quan trọng của Nước đối với thể:

-Chiếm 83% thành phần trong máu
-Chiếm 75% thành phần não bộ
-Chiếm 75% thành phần tạo nên bắp
-Chiếm 22% thành phần trong xương
-Điều chỉnh nhiệt độ thể
-Giúp loại bỏ chất thải
-Bôi trơn các khớp xương
-Vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxy đi khắp tế bào
-Chuyển đổi thức ăn thành năng lượng
-Bảo vệ các quan quan trọng
-Giúp thể hấp thu dưỡng chất