Dòng 1 Eshiatsu

Massage chân eShiatsu sự kết hợp kinh nghiệm  của massage Shiatsu Nhật Bản cùng với công nghệ massage nhào lặn túi khí con lăn thông minh giúp massage chân bắp chân hoàn hảo.