Dòng 1 Eprima

   ePrima được thiết kế trên nguồn ý tường đơn giản cả hình dáng cũng như trong quá trình sử dụng nhưng vẫn toát lên cá tính riêng cho bản thân sản phẩm cũng như người sử dụng.